چه خودروهایی مجاز به واردات برای پلاک ملی هستند؟

بر اساس قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور جمهوری اسلامی ایران، تنها خودروهایی برای واردات جهت پـلاک مـلـی مجاز می باشند که در لیست خودروهای مجاز سایت ثبتارش وزارت وجود داشته باشند و مشخصات مذکور در این فرم را نیز دارا باشند. برای مشاهده لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات در امروز بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات